Subscribe:

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

Thơ

1 nhận xét:

Hue Nguyen Trong nói...

Ôi, hôm nay cháu Search tên mình trên Google mới thấy có người giống tên mình, lại là một nhà thơ nữa. Chào chú, tưởng tên của mình hiếm, ngờ đâu có chú trùng tên :D

Đăng nhận xét